Certyfikaty oraz usługi egzaminacyjne

KONTAKT

Firma OPEN obecna na rynku od 2009, specjalizuje  się w  udzielaniu certyfikacji obszarze językowym oraz ICT.  Świadczy usługi egzaminacyjne dla firm i instytucji szkoleniowych, które w ramach swych szkoleń, potrzebują uzyskać zewnętrzne certyfikaty, uznane na rynku, potwierdzające nabyte umiejętności przez uczestników kursów/szkoleń.


Uzyskane licencje uprawniające do przeprowadzania egzaminów:


Licencja ECK (Europejski Certyfikat Komputerowy). Od 2013 roku forma Open wdraża nowy system egzaminacyjny w zakresie kompetencji ICT. System ten dostosowany jest zakresem badanej wiedzy do kryterium dostępu, dotyczącego realizacji kursów ICT w projektach finansowanych w ramach funduszy unijnych, i skierowany jest głównie do realizatorów Projektów.


Licencja ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Komputerowych) nadana przez fundację ECCC firmie OPEN jako Ośrodkowi Egzaminacyjnemu, uprawniająca do przeprowadzania i certyfikacji egzaminów w zakresie kompetencji informatycznych .


Licencja EPV nadana przez Educational Essting Service (ETS) Global B.V  na przeprowadzanie egzaminów i certyfikację  z Języka angielskiego  w systemie TOEIC (poziom biegłości językowej od A1 do C1) , oraz z Języka niemieckiego w systemie  WIDaF-Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft (testowanie znajomości języka niemieckiego w biznesie i środowisku pracy).


W ramach oferty, Firma Open zapewnia kadrę egzaminatorów oraz nowoczesną platformą egzaminacyjną umożliwiającą przeprowadzanie egzaminów w miejscach prowadzonych kursów. Warunki współpracy ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb i wymagań klientów.


Oferta skierowana jest do firm i instytucji szkoleniowych, oraz do osób indywidualnych.

ECK

TOEIC

ECCC

Certyfikaty,  usługi egzaminacyjne, egzaminy on-line. e-mail: ahead@eopen.eu, tel.: +48 662-136-236

v.1.0